Universități Asociate

Universitatea Tehnică de Construcții București“ (UTCB)

Este o instituţie care asigură studii în domeniul construcţiilor (civile, instalaţii, mecanice), mediului şi managementului. UTCB a dezvoltat competenţe în arii de mare interes ştiinţific, tehnologic şi, în acelaşi timp, în domenii de utilitate publică.
UTCB oferă recunoaştere pentru 2 studenţi de la Facultatea de Construcţii Civile, Industriale şi Agricole (10 credite pentru primul semestru) şi pentru 2 studenţi înscrişi la cursuri de masterat în Inginerie Structurală, Facultatea de Construcţii Civile, Industriale şi Agricole (14 credite pentru primul semestru). De asemenea, UTCB va acorda 30 de credite, echivalentul a minimum 40 de ore lucrate pentru PRISPA, pentru 6 studenţi (cursuri licenţă şi master) de la Facultatea de Instalaţii.

Universitatea de Arhitectură și Urbanism “Ion Mincu” București (UAUIM)

Este cea mai veche şi cea mai importantă instituţie academică în acest domeniu din România. UAUIM oferă mai multe programe de studii de licenţă, master şi doctorat, venind în întâmpinarea unor cerinţe diverse de calificare. Programa de studiu vizează crearea unei educaţii de arhitectură sensibilă la schimbările rapide ale valorilor culturale contemporane, la viaţa şi atitudinea zilnică, atentă la piaţa instabilă a muncii, specializată în ceea ce priveşte practica profesională şi o varietate mare de materiale şi tehnologii.
UAUIM oferă recunoaşterea orelor lucrate în cadrul echipei PRISPA pentru 2 studenţi din anul IV (16 credite), 3 studenţi din anul V (18 credite) şi pentru o studentă în anul VI (practica – 20 credite) de la Facultatea de Arhitectură. În cadrul Facultăţii de Arhitectură de Interior, pentru efectuarea unui număr minim de 30 de ore de lucru efectiv pentru fiecare credit şi îndeplinirea sarcinilor atribuite, va fi echivalat un total de 20 credite.

Universitatea Politehnica din București (UPB)

Universitatea Politehnică din Bucureşti pregăteşte studenţi în diferite domenii tehnice, aceştia fiind capabili să-şi utilizeze cunoştiinţele şi abilităţile ştiinţifice, tehnice şi culturale în a contribui la progresul tehnologic, economic şi social al societăţii româneşti şi al lumii contemporane. Universitatea a dezvoltat un sistem computerizat avansat care vine în sprijinul procesului de învăţământ pentru orice program de studii, cercetare şi administrare a campusului.
UPB acordă 10 credite în timpul primului semestru pentru 2 studenţi în primul an de studii de master în Sisteme Electrice Avansate, Facultatea de Inginerie Electrică.

Universități partenere

Universitatea Națională de Arte (UNArte)

În plus faţă de cele 3 universităţi asociate care asigură interfaţa formală a echipei PRISPA, Universitatea Naţională de Arte a decis să se alăture prin asigurarea de credite studenţilor participanţi. Plecând de la premisa ca scopul studiului îl constituie găsirea unor forme unice de expresie, UNA propune prin intermediul absolvenţilor săi un model cultural care poate lega formele artei universale de spaţiul cultural contemporan.
Facultatea de Arte Decorative şi Design oferă credite de practică studenților de la departamentele design de produs, design grafic, design ambiental și arte textile.

Comments are closed.